Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Dane

Imię, nazwisko, adres mail, numer licencji i miasto.


Powód

Dane

Powyższe dane są przetwarzane w celu utrzymania, przedłużenia i podniesienia licencji sędziowskich dla sędziów NROI Polska.

Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Obowiązek prawny (RODO Art. 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject

Użytkownicy

Kategoria

Dane

Imię, nazwisko, adres mail, numer licencji i miasto.


Powód

Dane

Powyższe dane są przetwarzane w celu utrzymania, przedłużenia i podniesienia licencji sędziowskich dla sędziów NROI Polska.

Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Obowiązek prawny (RODO Art. 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania